90+ ตั้งชื่อ ลูกสาว ตามวันเกิด 2567 ดี, สวย, มีความหมาย เจอโชคดีมากมาย

การตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด 2567 ดี สวย มีความหมาย เจอโชคดีมากมาย

การตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิดเป็นความเชื่อที่มีมาช้านานของคนไทย โดยเชื่อว่าชื่อที่ดีจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาและนำพาโชคลาภมาสู่ลูกน้อย พ่อแม่จึงมักใส่ใจในการคัดเลือกชื่อให้ลูกสาวอย่างพิถีพิถัน โดยคำนึงถึงความหมายดี ๆ และความไพเราะของชื่อเป็นหลัก

หลักการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

ในการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด พ่อแม่ควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • วันเกิด แต่ละวันเกิดจะมีอักษรประจำวันเกิดแตกต่างกันไป โดยอักษรประจำวันเกิดมี 10 ตัว ได้แก่ ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ
 • ธาตุประจำวันเกิด แต่ละวันเกิดจะมีธาตุประจำวันเกิดที่แตกต่างกันไป โดยธาตุประจำวันเกิดมี 5 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม้
 • ความหมายของชื่อ ชื่อที่ดีควรมีความหมายดี ๆ ส่งเสริมดวงชะตาและนำพาโชคลาภมาสู่ลูกน้อย
 • ความไพเราะของชื่อ ชื่อควรมีเสียงไพเราะ ออกเสียงง่าย ฟังแล้วสบายหู

ตัวอย่างชื่อลูกสาวตามวันเกิด 2567

วันเกิด อักษรประจำวันเกิด ธาตุประจำวันเกิด ความหมายของชื่อ
วันอาทิตย์ ก ข ค ง ธาตุไฟ แสงสว่าง, รุ่งเรือง, เป็นที่รัก
 • กชนิภา (ดอกบัวบริสุทธิ์)
 • กัญญ์ณัชชา (ดอกบัวงาม)
 • กนกพรรณ (ผิวพรรณดุจดอกบัว)
 • กรรณิการ์ (ดอกบัวหอม)

วันจันทร์ | จ ฉ ช ซ | ธาตุน้ำ | ร่มเย็น, อ่อนโยน, เมตตากรุณา |

 • จันทรา (พระจันทร์)
 • จิดาภา (แสงแห่งปัญญา)
 • จิราภา (แสงสว่าง)
 • จณิสตา (ความงามแห่งดวงจันทร์)

วันอังคาร | ฌ ญ ฎ ฏ | ธาตุไฟ | กล้าหาญ, เข้มแข็ง, ประสบความสำเร็จ |

 • ฌานิกา (ผู้มีความรู้)
 • ญาณิศา (ผู้มีความรู้)
 • ญาณธิดา (ผู้มีความรู้)
 • ญาณิศา (ผู้มีความรู้)

วันพุธ | ด บ ป ผ ฝ | ธาตุไม้ | อ่อนโยน, เมตตากรุณา, รักสงบ |

 • ดารา (ดาว)
 • บุษบา (ดอกไม้)
 • ปภาดา (แสงสว่าง)
 • ผกาวรรณ (ดอกไม้งาม)

วันพฤหัสบดี | ง ย ร ล | ธาตุดิน | มั่นคง, หนักแน่น, ฉลาดหลักแหลม |

 • กุลธิดา (บุตรสาวผู้ดี)
 • เกียรติา (ผู้มีความดี)
 • ฤทัยวรรณ (ความงามแห่งดวงใจ)
 • ลักษมี (เทพีแห่งความงาม)

วันศุกร์ | ว ศ ส ห | ธาตุทอง | สง่างาม, มีเสน่ห์, โชคดี |

 • วาสนา (โชคดี)
 • ศิริพร (ความงาม)
 • สิริรัตน์ (รัตน์อันงาม)
 • ศิรินภา (แสงสว่างแห่งโชคลาภ)

วันเสาร์ | ฬ ฮ | ธาตุดิน | มั่นคง, หนักแน่น, ฉลาดหลักแหลม |

 • ฬนฑา (ผู้มีสติปัญญา)
 • ฮัญญ่า (ผู้มีความรู้)
 • ฮันนี่ (น้ำผึ้ง)
 • ฮันนาห์ (พระเจ้าทรงเมตตา)

ตัวอย่างชื่อลูกสาวตามวันเกิด 2567 ที่มีความหมายดี

 • วันอาทิตย์
  • ขวัญนิชา (ความงามแห่งดวงใจ)
  • นิดา (ดาว)
  • พรทิวา (แสงสว่างแห่งพร)
  • วริศรา (หญิงผู้ยิ่งใหญ่)
 • วันจันทร์
  • จันทนา (พระจันทร์)
  • จิดาภา (แสงแห่งปัญญา)
  • มนัสนันท์ (ความงามแห่งดวงจิต)
  • วนิดา (ดาว)
 • วันอังคาร
  • ญาณิศา (ผู้มีความรู้)
  • จิดาภา (แสงแห่งปัญญา)