เมียถูกเสมอ เพราะเธอคือคนที่ทำให้ฉันมีความสุข เพราะเธอคือคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยตลอดไป

คำว่า “เมียถูกเสมอ” เป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเคารพ และความเข้าใจของสามีที่มีต่อภรรยา สามีที่พูดว่า “เมียถูกเสมอ” นั้น หมายความว่าเขายอมรับในการตัดสินใจของภรรยา และพร้อมที่จะทำตามนั้นเสมอ โดยไม่เถียง ไม่ต่อต้าน ไม่ขัดใจ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เหตุผลที่สามีพูดว่า “เมียถูกเสมอ” นั้น มีหลายประการ ประการแรก ภรรยาคือคนที่ทำให้เขามีความสุข ภรรยาเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เป็นที่ปรึกษา เป็นที่ระบายทุกข์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สามีจึงไม่อยากขัดใจภรรยา เพราะไม่อยากทำให้ภรรยาเสียใจ หรือทำให้ความสุขในชีวิตคู่ลดลง

ประการที่สอง ภรรยาคือคนที่สามีอยากอยู่ด้วยตลอดไป สามีรักภรรยา และอยากใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาไปตลอดชีวิต ดังนั้น สามีจึงพร้อมที่จะยอมทุกอย่าง เพื่อให้ภรรยามีความสุข และเพื่อให้ชีวิตคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตาม คำว่า “เมียถูกเสมอ” นั้น ไม่ได้หมายความว่าภรรยาจะทำอะไรก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ภรรยาก็ยังต้องเคารพสามี และปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และความเกรงใจ ทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่สามีอาจพูดว่า “เมียถูกเสมอ” เช่น

  • ภรรยาตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่สำหรับบ้าน สามีแม้จะไม่ชอบใจนัก แต่ก็ไม่คัดค้าน เพราะรู้ว่าภรรยาชอบ
  • ภรรยาตัดสินใจว่าจะให้ลูกเรียนโรงเรียนไหน สามีแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ก็ไม่ขัดใจ เพราะรู้ว่าภรรยาย่อมคิดถึงอนาคตของลูกมากกว่า
  • ภรรยาตัดสินใจจะลาออกจากงาน เพื่อเลี้ยงลูก สามีแม้จะเสียดายรายได้ แต่ก็ไม่คัดค้าน เพราะรู้ว่าภรรยาอยากใช้เวลากับลูกมากกว่า

จะเห็นได้ว่า คำว่า “เมียถูกเสมอ” นั้น ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดติดปากเท่านั้น แต่มันคือคำพูดที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเคารพ และความเข้าใจที่มีต่อกันระหว่างสามีและภรรยา

เมียถูกเสมอ เพราะเธอคือคนที่ทำให้ฉันมีความสุข เพราะเธอคือคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยตลอดไป

เมียถูกเสมอ