นันทิสา ตันยงค์เวช ประวัติ ผู้หญิงเก่งแห่งวงการธุรกิจ

นันทิสา ตันยงค์เวช หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ออย” เป็นหญิงสาวรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจ เธอเป็นทายาทธุรกิจชุดนักเรียนท็อปสัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน ออยได้เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย และสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ออยเกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เป็นบุตรสาวของนายสุทัศน์ และนางวิภาวรรณ ตันยงค์เวช เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออยเริ่มเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจครอบครัวตั้งแต่อายุ 21 ปี โดยเริ่มจากการเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของท็อปสัน จากนั้นจึงก้าวขึ้นมาเป็นกรรมการผู้จัดการในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้การนำของออย ท็อปสันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ออยยังได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเปิดสาขาท็อปสันในเวียดนามและกัมพูชา

นอกจากธุรกิจชุดนักเรียนแล้ว ออยยังเป็นเจ้าของธุรกิจอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจคลินิกความงาม

ออยเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจ เธอเป็นตัวอย่างของหญิงสาวรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายคนให้ลุกขึ้นมาสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง

ความสำเร็จของออย

ออยประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจหลายอย่าง ดังนี้

 • พัฒนาธุรกิจชุดนักเรียนท็อปสันให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 • ขยายธุรกิจท็อปสันไปยังต่างประเทศ
 • เป็นเจ้าของธุรกิจอื่นๆ อีกหลายอย่าง

เคล็ดลับความสำเร็จของออย

ออยมีเคล็ดลับความสำเร็จหลายอย่าง ดังนี้

 • เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 • กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง
 • เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
 • เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
 • เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

บทเรียนจากออย

ออยเป็นตัวอย่างของหญิงสาวรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจ เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายคนให้ลุกขึ้นมาสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง บทเรียนจากออยมีดังนี้

 • ผู้หญิงก็สามารถประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจได้เช่นกัน
 • สิ่งสำคัญคือต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
 • ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและกล้าคิด กล้าทำ
 • ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ออยเป็นผู้หญิงเก่งแห่งวงการธุรกิจ เธอเป็นตัวอย่างที่ดีของหญิงสาวรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองรัก